สรุปรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลในงาน SIIF 2013

วช. นำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013”  จำนวน 50 ผลงาน  จาก 19 หน่วยงาน   และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัล Grand Prize    จำนวน  1 ผลงาน

รางวัล Special Prize   จาก 7 องค์กร จำนวน 13 รางวัล  ได้แก่

1.  Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) ประเทศเกาหลี จำนวน 1 ผลงาน

2.  The Egyptian Society for Women & Youth  Inventors Syndicate  จากประเทศอียิปต์ จำนวน 2 ผลงาน

3.  TIA: Taiwan Invention Association  จากประเทศไต้หวัน  จำนวน  4  ผลงาน

4.  DIPLOMA: International  Warsaw Invention Show  จากประเทศโปแลนด์  จำนวน  2 ผลงาน

5.  FIRI DIPLOMA : FIRI Award for the Best Invention จากประเทศอิหร่าน  จำนวน  2  ผลงาน

6.  OMRAN YEROM : Contraction Developing Institute   จากประเทศอิหร่าน  จำนวน 1 ผลงาน

7.  HAG-AWARD: HAG-Invention Association Germany จากประเทศเยอรมนี  จำนวน 1 ผลงาน

รางวัลเหรียญทอง  (Gold Medal) จำนวน 15 ผลงาน

รางวัลเหรียญเงิน  (Silver Medal) จำนวน 14  ผลงาน

รางวัลเหรียญทองแดง  (Bronze Medal)  จำนวน 19  ผลงาน

รายละเอียดกรุณาคลิ๊กที่นี่