:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, January 17, 2018 3:00 PM
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โดย Raktajan :: 23 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, January 17, 2018 2:04 PM
แบบฟอร์มรายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 74 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., download
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการกรอกข้อมูลได้ ดังนี้
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 16, 2018 10:46 AM
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปีและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 20ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดย admin :: 85 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., download
ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบดิจิทัลไฟล์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 16, 2018 8:30 AM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตามประกาศลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
โดย sompong :: 33 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  ตามประกาศลงวันที่ 19 ธันวาคม  2560

ประกาศยกเลิก

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 15, 2018 4:12 PM
ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ
โดย Panutchanard :: 669 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 15, 2018 10:48 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 66 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 11, 2018 10:39 AM
สัมมนาวิชาการ JSPS - NRCT - JAAT เรื่อง โครงการการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (EEC and Sustainable Development)
โดย Panutchanard :: 391 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ให้กับสมาคมศิษย์เก่า JSPS (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 11, 2018 9:43 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการสัญญาปีต่อปี ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 73 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 04, 2018 11:11 PM
ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
โดย admin :: 1078 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 28, 2017 8:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
โดย sompong :: 151 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราค

เอกสารประกวดราคา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป