:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, October 16, 2017 2:27 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (ครั้งที่ ๑)
โดย ฐปณีย์ :: 55 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (ครั้งที่ ๑)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 12, 2017 4:24 PM
เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 158 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 12, 2017 9:50 AM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย ฐปณีย์ :: 139 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 11, 2017 3:09 PM
ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 142 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 4:56 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2
โดย Panutchanard :: 6720 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

แก้ไขกำหนดการเป็น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 4:07 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 109 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 2:40 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
โดย sawitta :: 81 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 2:27 PM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
โดย sawitta :: 55 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 04, 2017 11:50 AM
ประกาศเปิดรับบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 12 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
โดย Panutchanard :: 811 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 04, 2017 9:14 AM
ประกาศผลรางวัลสุดยอดผลงานนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 40 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดมีดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป