:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, May 24, 2018 5:17 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โดย admin :: 7 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 23, 2018 8:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ เนื่องในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" 2561 (Thailand Research Expo 2018)
โดย sompong :: 25 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ เนื่องในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 22, 2018 2:43 PM
ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
โดย admin :: 242 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอกนิกส์ด้านสังคมศาสตร์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 21, 2018 3:03 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย admin :: 1 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 21, 2018 11:30 AM
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โดย sawitta :: 6 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 21, 2018 9:44 AM
ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยรุ่นเยาว์เข้าร่วม โครงการผู้นำในอนาคต (STS forum Future Leaders Program)
โดย admin :: 177 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2561 ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, May 21, 2018 8:30 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
โดย sompong :: 19 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

ประกาศที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 15, 2018 2:40 PM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)
โดย Raktajan :: 49 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 11, 2018 4:51 PM
ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 4587 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ร่วมแสดงความเห็นได้นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 11, 2018 3:46 PM
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 2356 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
หมดเขตการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเข้าร่วมประกวดผลงาน ภายในวันที่  5 มิถุนายน 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป