:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, June 23, 2017 7:22 PM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบ NRCT's Local Handle System Version2
โดย sawitta :: 0 Views ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบ NRCT's Local Handle System Version2
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 21, 2017 8:29 AM
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 55 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 3 ตำแหน่ง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 20, 2017 5:32 PM
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดจ้างการปรับปรุงระบบ NRCT's Local Handle System Version2
โดย sawitta :: 23 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดจ้างการปรับปรุงระบบ NRCT's Local Handle System Version2
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 20, 2017 9:00 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย sompong :: 44 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 15, 2017 10:14 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) ของวิทยากรการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคกลาง
โดย Panutchanard :: 2359 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 14, 2017 4:54 PM
การจัดทำเอกสารชี้แจงกรรมาธิการ
โดย Panutchanard :: 507 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 13, 2017 9:28 AM
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/งานวิชาการ 2 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 132 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

ราบละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 13, 2017 9:13 AM
ยกเลิกประกาศสอบราคาการดำเนินการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
โดย sawitta :: 40 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาการดำเนินการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 12, 2017 4:59 PM
คู่มือ บันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) สำหรับข้าราชการ
โดย Panutchanard :: 134 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดมีดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 12, 2017 3:18 PM
ขอเชิญโหวต Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
โดย Panutchanard :: 228 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
หมดเขตร่วมโหวต ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป