:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, April 27, 2017 9:38 AM
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย Panutchanard :: 3 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และเกิดความโปร่งใสได้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 25, 2017 4:10 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 240 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 21, 2017 4:04 PM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
โดย ฐปณีย์ :: 122 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 20, 2017 4:31 PM
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sawitta :: 59 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 20, 2017 4:11 PM
ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sawitta :: 6 Views :: :: ประกาศราคากลาง

ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 20, 2017 2:35 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
โดย sawitta :: 29 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, April 19, 2017 3:36 PM
ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติ และผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคา จัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
โดย sawitta :: 35 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติ และผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคา จัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, April 10, 2017 11:27 AM
ขยายระยะเวลาในการส่งผลงานประกวดออกแบบและตั้งชื่อ mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
โดย Panutchanard :: 26 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 07, 2017 3:27 PM
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย Panutchanard :: 454 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 04, 2017 4:18 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 626 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป