:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, March 24, 2017 3:21 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 35 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 24, 2017 3:21 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 22 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 23, 2017 10:41 AM
ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
โดย Panutchanard :: 180 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 20, 2017 4:29 PM
สอบราคาจ้างทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
โดย sawitta :: 52 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 17, 2017 3:25 PM
การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 181 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 14, 2017 4:34 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
โดย ฐปณีย์ :: 453 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, March 13, 2017 2:03 PM
ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 402 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ผู้สนใจสามารถขอรับทุนโดยจัดทำเอกสารส่งมาที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 09, 2017 2:52 PM
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
โดย Panutchanard :: 50 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 09, 2017 10:17 AM
ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านความมั่นคงเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 1254 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

สามารถส่งข้อเสนอภายในวันที่ 3 เม.ย. 2560 ได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 07, 2017 4:11 PM
ข้อมูลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย Panutchanard :: 52 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป