:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, June 21, 2017 8:29 AM
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 55 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 3 ตำแหน่ง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 13, 2017 9:28 AM
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/งานวิชาการ 2 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 132 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

ราบละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 25, 2017 4:10 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 561 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 21, 2017 4:04 PM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
โดย ฐปณีย์ :: 250 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 07, 2017 3:27 PM
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย Panutchanard :: 592 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 04, 2017 4:18 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 712 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 30, 2017 11:04 AM
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 327 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 24, 2017 3:21 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 432 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 14, 2017 4:34 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
โดย ฐปณีย์ :: 914 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 07, 2017 10:19 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ
โดย Panutchanard :: 241 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป