:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, April 25, 2018 9:43 AM
รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการ รายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 33 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 10, 2018 11:29 AM
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๓ ตำแหน่ง (ปริญญาตรี 1 อัตรา ปริญญาโท 1 อัตรา )
โดย Panutchanard :: 130 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ปริญญาตรี รับสมัคร วันที่ 9 เมษายน 2561 - 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ปริญญาโท รับสมัคร วันที่ 9 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 05, 2018 6:04 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 76 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 03, 2018 10:15 AM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 181 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 03, 2018 8:08 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ สัญญาปีต่อปี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 162 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 24 เมษายน 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 23, 2018 4:59 PM
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 3 อัตรา
โดย Panutchanard :: 220 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 23, 2018 4:26 PM
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 144 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 23, 2018 3:19 PM
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
โดย Panutchanard :: 303 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 08, 2018 2:08 PM
รับสมัคร(ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 186 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

สมัครงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เมษายน 2561 (ในเวลาราขการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 15, 2018 10:48 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 387 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป