:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, February 19, 2018 3:19 PM
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
โดย Panutchanard :: 23 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 15, 2018 10:48 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 284 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 11, 2018 9:43 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการสัญญาปีต่อปี ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 208 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 7:28 PM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา
โดย Panutchanard :: 214 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 ธันวาคม 2560  สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 7:22 PM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
โดย Panutchanard :: 195 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 7:13 PM
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 156 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังเอากสารที่แนบ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 12, 2017 11:47 AM
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี)
โดย admin :: 224 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 08, 2017 1:02 PM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย ฐปณีย์ :: 335 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 28, 2017 3:10 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 190 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ขยายเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการฯ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 17, 2017 5:51 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย ฐปณีย์ :: 347 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป