View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Tuesday, December 13, 2016 2:00 PM

ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560"


โดย Alongkorn :: 2164 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
 

ขยายเวลาส่งข้อเสนอได้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559

ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนฯ

4. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ

Rating