View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, December 26, 2016 11:18 AM

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๐


โดย Panutchanard :: 1670 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่
 

                                  *** ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครการเข้าร่วมอบรมถึงวันที่ 27 มกราคม 2560*** 

 1. แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน

 2. แบบตอบรับเข้าอบรม

 3. แบบตอบรับลงทะเบียนเสวนา

 4. ตารางการเสวนาอบรม

 5. หัวข้อการประชุมโดยสังเขป

Rating