View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, February 26, 2018 9:13 AM

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา


โดย Panutchanard :: 7229 Views :: IN งานประชุม สัมมนาและอบรม
 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยดังนี้

1. จม.เชิญเข้าร่วมบ่มเพาะ

2. โครงการบ่มเพาะ

3. แผนที่มารวย

4. กำหนดการบ่มเพาะ

5. แบบฟอร์ม - ตอบรับเข้าร่วมบ่มเพาะ (pdf)

   แบบฟอร์ม - ตอบรับเข้าร่วมบ่มเพาะ (docx)

6. แบบฟอร์ม - concept paper (pdf)

   แบบฟอร์ม - concept paper (doc)

7. ที่พักใกล้เคียงโรงแรมมารวย


Rating