Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, February 12, 2018 11:27 AM
พิธีลงนามสัญญารับทุนและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต/นักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 1033 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 


:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 02, 2018 10:03 AM
วช. ประกาศผล 5 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลดีเด่นด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
โดย admin :: 573 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
พร้อมโชว์ผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ที่ไบเทค บางนา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 25, 2018 9:38 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 158 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, January 17, 2018 2:04 PM
แบบฟอร์มรายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 1999 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., download
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการกรอกข้อมูลได้ ดังนี้
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 16, 2018 10:46 AM
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปีและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 20ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดย admin :: 521 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., download
ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบดิจิทัลไฟล์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 17, 2017 4:44 PM
ระเบียบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
โดย Panutchanard :: 398 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 25, 2017 9:00 AM
งาน "การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561" เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
โดย Panutchanard :: 1248 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 12, 2017 4:03 PM
ประกาศรางวัลผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 486 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 05, 2017 3:10 PM
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2
โดย Panutchanard :: 2034 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, September 01, 2017 5:11 PM
ประกาศผลรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย admin :: 1278 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
ใน 4 ภูมิภาค (ตามที่ได้จัดการแข่งขันระว่าง เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2560)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป