Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, June 21, 2017 8:29 AM
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 55 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 3 ตำแหน่ง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 14, 2017 4:54 PM
การจัดทำเอกสารชี้แจงกรรมาธิการ
โดย Panutchanard :: 507 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 13, 2017 9:28 AM
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/งานวิชาการ 2 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 132 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

ราบละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 12, 2017 4:59 PM
คู่มือ บันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) สำหรับข้าราชการ
โดย Panutchanard :: 134 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดมีดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 12, 2017 3:18 PM
ขอเชิญโหวต Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
โดย Panutchanard :: 228 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
หมดเขตร่วมโหวต ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 09, 2017 2:03 PM
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ...
โดย Panutchanard :: 467 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 02, 2017 2:09 PM
การจัดงาน "Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์ในพื้นที่ "
โดย Panutchanard :: 1208 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 27, 2017 9:38 AM
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย Panutchanard :: 55 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่

เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และเกิดความโปร่งใสได้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, April 10, 2017 11:27 AM
ขยายระยะเวลาในการส่งผลงานประกวดออกแบบและตั้งชื่อ mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
โดย Panutchanard :: 90 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 07, 2017 3:27 PM
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย Panutchanard :: 592 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป