Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Articles from download
Wednesday, December 21, 2016 3:51 PM
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
โดย admin :: 8724 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download
เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และข้อมูลวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 25, 2015 2:17 PM
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
โดย Wichyada :: 1677 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download, ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 18, 2014 3:26 PM
การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย Voranart :: 1958 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย, เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 14, 2014 9:32 AM
“ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม”
โดย Voranart :: 10850 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, November 10, 2014 4:38 PM
การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ/ภาคกลางและภาคตะวันออก
โดย Voranart :: 2315 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, November 10, 2014 8:30 AM
คู่มือตัวชี้วัด วช. ประจำปี 2558
โดย Wichyada :: 1407 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., เอกสารเผยแพร่, download
ประกาศ ผลการจัดซื้อจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, October 24, 2014 1:44 PM
ข้อมูลดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
โดย Voranart :: 2082 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, October 20, 2014 4:06 PM
ภาพถ่ายและข้อมูลการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
โดย Voranart :: 2223 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย, เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, October 10, 2014 3:13 PM
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
โดย Voranart :: 1001 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download

ประจำปีงบประมาณ 2557

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, October 10, 2014 11:30 AM
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
โดย Voranart :: 729 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป