Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, October 05, 2017 2:40 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
โดย sawitta :: 81 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 2:27 PM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
โดย sawitta :: 55 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 27, 2017 8:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย sompong :: 124 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 18, 2017 8:30 AM
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย sompong :: 123 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน  2560

สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม

โทร.(02)-5794715  โทรสาร.(02)-5796060  เวปไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ตัวอย่างประกาศ 

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

TOR

หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 293 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 213 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 260 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 260 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 10, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging
โดย sompong :: 276 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  e-bidging

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
โดย sompong :: 432 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป