Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, April 26, 2018 8:00 AM
ประกาศวิจารณ์ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตงานและข้อกำหนด การจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย sompong :: 0 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิจารณ์ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตงานและข้อกำหนด การจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน  2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม

โทร.(02)-5794715  โทรสาร.(02)-5796060  หรือที่ e-mail : supply@nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ร่างประกาศ

ร่างเอกสาร

ปร.6

ปร. 5 ปร.4 งานอาคารจอดรถ

ปร. 5 ปร.4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ปร. 5 ปร.4 งานจัดซื้อครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ข้อกำหนดขอบเขตงาน

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 29, 2018 8:49 AM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
โดย sompong :: 92 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 27, 2018 3:24 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)
โดย Raktajan :: 119 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 28, 2017 8:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
โดย sompong :: 354 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราค

เอกสารประกวดราคา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 360 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 332 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 362 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 390 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 10, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging
โดย sompong :: 398 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  e-bidging

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
โดย sompong :: 565 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป