Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, January 17, 2018 3:00 PM
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โดย Raktajan :: 23 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 16, 2018 8:30 AM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตามประกาศลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
โดย sompong :: 33 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  ตามประกาศลงวันที่ 19 ธันวาคม  2560

ประกาศยกเลิก

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 28, 2017 8:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
โดย sompong :: 151 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราค

เอกสารประกวดราคา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 7:23 PM
ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างทำระบบการจัดการการเรียนรู้และการสอบออนไลน์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย sawitta :: 160 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างทำระบบการจัดการการเรียนรู้และการสอบออนไลน์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบข่ายการดำเนินงาน


:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 8:32 AM
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561" ตามประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
โดย sompong :: 153 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561"  ตามประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศยกเลิก

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 8:30 AM
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตงานจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อให้สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
โดย sompong :: 158 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตงานจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560

สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม

โทร.(02)-5794715  โทรสาร.(02)-5796060  เวปไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 30, 2017 1:39 PM
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย sawitta :: 195 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 318 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 274 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 317 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป