Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, April 20, 2017 4:31 PM
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sawitta :: 59 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 20, 2017 2:35 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
โดย sawitta :: 29 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, April 19, 2017 3:36 PM
ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติ และผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคา จัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
โดย sawitta :: 35 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติ และผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคา จัดทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 208 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 87 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 127 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 127 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 10, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging
โดย sompong :: 173 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  e-bidging

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
โดย sompong :: 286 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 12, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง)
โดย sompong :: 391 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป