Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, March 20, 2017 4:29 PM
สอบราคาจ้างทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
โดย sawitta :: 52 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างทำสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 27, 2017 3:22 PM
ประกาศสอบราคาจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
โดย sawitta :: 144 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 181 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 67 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 108 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 10, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging
โดย sompong :: 147 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  e-bidging

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
โดย sompong :: 263 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 12, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง)
โดย sompong :: 355 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 07, 2016 9:00 AM
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการ "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปี 2560
โดย sompong :: 337 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการ "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปี 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 12, 2016 8:59 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผุู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ ตามประกาศฯ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
โดย sompong :: 242 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผุู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์  ตามประกาศฯ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป