Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, June 14, 2017 4:54 PM
การจัดทำเอกสารชี้แจงกรรมาธิการ
โดย Panutchanard :: 507 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 12, 2017 3:18 PM
ขอเชิญโหวต Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
โดย Panutchanard :: 228 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
หมดเขตร่วมโหวต ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 09, 2017 2:03 PM
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ...
โดย Panutchanard :: 467 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 08, 2017 2:33 PM
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 522 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 08, 2017 2:28 PM
ประกาศการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
โดย Panutchanard :: 198 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดมีดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 07, 2017 3:16 PM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
โดย Panutchanard :: 310 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดมีดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 31, 2017 2:24 PM
ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 8207 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 30, 2017 12:05 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 4617 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 24, 2017 11:57 AM
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)
โดย Panutchanard :: 1951 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 23, 2017 9:39 AM
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
โดย Panutchanard :: 1103 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดเอกสารดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป