Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, October 12, 2017 4:24 PM
เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 158 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 11, 2017 3:09 PM
ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 142 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 4:56 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2
โดย Panutchanard :: 6720 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

แก้ไขกำหนดการเป็น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 04, 2017 11:50 AM
ประกาศเปิดรับบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 12 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
โดย Panutchanard :: 811 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 04, 2017 9:14 AM
ประกาศผลรางวัลสุดยอดผลงานนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 40 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดมีดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 27, 2017 12:12 PM
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 พร้อมผังโครงสร้าง CASS
โดย Panutchanard :: 1519 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 19, 2017 11:08 AM
แก้ไข ประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 98 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, September 15, 2017 11:38 AM
แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562
โดย Panutchanard :: 951 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม 

(สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์และสาธารณสุข ความมั่นคงในมิติต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 12, 2017 4:03 PM
ประกาศรางวัลผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 139 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 05, 2017 4:44 PM
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
โดย Panutchanard :: 619 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป