Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, July 27, 2017 4:03 PM
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์
โดย Panutchanard :: 169 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท รายชื่อดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 6:13 PM
ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561
โดย Panutchanard :: 752 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 11:32 AM
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 2285 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560รายละเอียดเอกสารดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 20, 2017 11:17 AM
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 8616 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 14, 2017 4:54 PM
การจัดทำเอกสารชี้แจงกรรมาธิการ
โดย Panutchanard :: 1283 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 08, 2017 2:33 PM
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 1755 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 08, 2017 2:28 PM
ประกาศการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
โดย Panutchanard :: 527 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดมีดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 31, 2017 2:24 PM
ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 14040 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 30, 2017 12:05 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 10435 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 24, 2017 11:57 AM
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)
โดย Panutchanard :: 5096 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป