Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, March 24, 2017 3:21 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 35 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 24, 2017 3:21 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 22 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 14, 2017 4:34 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
โดย ฐปณีย์ :: 453 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 07, 2017 10:19 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ
โดย Panutchanard :: 95 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 20, 2017 3:14 PM
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
โดย Panutchanard :: 170 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, February 14, 2017 3:24 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โดย ฐปณีย์ :: 362 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, February 09, 2017 5:05 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 1090 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 31, 2017 2:50 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบ
โดย ฐปณีย์ :: 295 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, January 06, 2017 2:50 PM
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้่งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวการสอบ
โดย ฐปณีย์ :: 211 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวการสอบ  

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, November 30, 2016 2:37 PM
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โดย ฐปณีย์ :: 666 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป