Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, April 25, 2017 4:10 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 240 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 21, 2017 4:04 PM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
โดย ฐปณีย์ :: 122 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 07, 2017 3:27 PM
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย Panutchanard :: 455 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 04, 2017 4:18 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 626 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 30, 2017 11:04 AM
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 203 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 24, 2017 3:21 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 357 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 14, 2017 4:34 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
โดย ฐปณีย์ :: 793 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 07, 2017 10:19 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ
โดย Panutchanard :: 161 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, February 14, 2017 3:24 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โดย ฐปณีย์ :: 456 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, February 09, 2017 5:05 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 1265 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป