Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, August 02, 2017 12:49 PM
รับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 99 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 11, 2017 8:22 AM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 253 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 30, 2017 1:44 PM
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 174 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 21, 2017 8:29 AM
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 1520 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 3 ตำแหน่ง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 25, 2017 4:10 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 705 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 21, 2017 4:04 PM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
โดย ฐปณีย์ :: 315 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, April 07, 2017 3:27 PM
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย Panutchanard :: 634 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, April 04, 2017 4:18 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดย ฐปณีย์ :: 753 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 30, 2017 11:04 AM
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 373 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 24, 2017 3:21 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 467 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป