Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, October 16, 2017 2:27 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (ครั้งที่ ๑)
โดย ฐปณีย์ :: 55 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (ครั้งที่ ๑)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 12, 2017 9:50 AM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย ฐปณีย์ :: 139 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 4:07 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 109 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 27, 2017 4:13 PM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มทรัพยากรบุคคล
โดย ฐปณีย์ :: 348 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มทรัพยากรบุคคล

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 05, 2017 2:56 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
โดย ฐปณีย์ :: 809 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 05, 2017 11:34 AM
รับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 90 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, September 01, 2017 4:14 PM
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โดย admin :: 75 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, August 23, 2017 1:33 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โดย Panutchanard :: 76 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, August 23, 2017 1:30 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โดย Panutchanard :: 101 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, August 18, 2017 1:19 PM
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดย Panutchanard :: 357 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป