Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, March 14, 2018 2:41 PM
วช. แถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 : ภาคใต้” (Regional Research Expo 2018)
โดย Panutchanard :: 319 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
13 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 1:32 PM
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)"
โดย Panutchanard :: 424 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่"
โดย admin :: 3945 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
โดย วช. ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (SPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JAAT)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 26, 2018 9:13 AM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา
โดย Panutchanard :: 6737 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 02, 2018 10:03 AM
วช. ประกาศผล 5 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลดีเด่นด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
โดย admin :: 1102 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
พร้อมโชว์ผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ที่ไบเทค บางนา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 11, 2018 10:39 AM
สัมมนาวิชาการ JSPS - NRCT - JAAT เรื่อง โครงการการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (EEC and Sustainable Development)
โดย Panutchanard :: 1274 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ให้กับสมาคมศิษย์เก่า JSPS (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 04, 2018 11:11 PM
ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
โดย admin :: 6319 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 19, 2017 10:40 AM
วช. แถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
โดย admin :: 795 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
จากงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) และ “2017 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2017)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, November 08, 2017 11:29 AM
วช. ร่วมกับ สนช. จัดเสวนาหาทางออกขยะพลาสติก เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง
โดย admin :: 1038 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
(วช.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดการเสวนาเรื่อง "ทางออกขยะพลาสติก : มุมมองของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, November 06, 2017 3:48 PM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ภูมิภาค
โดย admin :: 4510 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 2560 
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป