ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิทิน CIO

August 2017
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ : 

Mr. KRISTHAWAT NOPNAKEEPONGSE


วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : 

  วช.เป็นองค์กรชั้นนำที่บริหารและบริการระบบวิจัยของชาติ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม :
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สำเร็จหลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549
 • สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 62 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2551
 • สำเร็จหลักสูตรปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2552-2553
 • สำเร็จหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • สำเร็จหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ประจำปี 2557
 • สำเร็จหลักสูตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง กิจกรรม "Leadership Camp Module II" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประวัติการทำงาน :

 • 2551 –  ปัจจุบัน นักบริหาร 9  (รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
 • 2548  ผู้อำนวยการภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย 
 • 2541  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 2540  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 • 2534  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 6 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 • 2530  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 • 2528  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 • 2526  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ติดต่อ CIO :
196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 2 ชั้น 3
โทร. : 02561-2445 ต่อ 111
e-mail : kristhawat@gmail.com