| :: เว็บไซต์หลัก วช.ยินดีต้อนรับ :: | การใช้งานเว็บไซต์แนะนำให้ใช้กับ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 10 | หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัยโปรด แจ้งได้ที่นี่  | 

หมวดหมู่ข่าวข่าวจากกลุ่มงานสารนิเทศและงานประชาสัมพันธ์


ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่๒) Wednesday, September 28, 2016


  
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" Friday, July 15, 2016


  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙ Friday, July 01, 2016


  
ประกาศ เรื่องการอนุมัติทุนอุดหนุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (Co-funding) ประจำปี 2559 Friday, July 01, 2016


  
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth Thursday, June 16, 2016