:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, March 09, 2017 2:52 PM
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
โดย Panutchanard :: 54 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 07, 2017 4:11 PM
ข้อมูลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย Panutchanard :: 62 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 24, 2017 5:08 PM
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แและรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย Panutchanard :: 103 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 17, 2017 9:56 AM
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โดย Panutchanard :: 32 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ว่าด้วย คำนิยาม วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 17, 2017 8:50 AM
ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
โดย Panutchanard :: 3233 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 เท่านัั้น 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 16, 2017 4:44 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Research for Sustainable Life
โดย Panutchanard :: 776 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕ และ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 30, 2016 1:51 PM
ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2559
โดย Panutchanard :: 245 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

สามารถดาวน์โหลดดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 14, 2016 4:36 PM
วช. นําผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)
โดย admin :: 529 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
วช. นํานักวิจัย นักประดิษฐ์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน “Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เป็นเจ้าภาพ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 68 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 11:00 AM
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)
โดย Alongkorn :: 1783 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป