:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, March 14, 2018 1:41 PM
วช. นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการธนาคารปูม้า
โดย Panutchanard :: 17 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
วันที่ 5 มีนาคม 2561 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมธนาคารปูม้า
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิทัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่"
โดย admin :: 1987 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
โดย วช. ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (SPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JAAT)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 10:53 AM
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2560"
โดย Panutchanard :: 11 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 08, 2018 5:19 PM
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
โดย Panutchanard :: 45 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 12, 2018 11:27 AM
พิธีลงนามสัญญารับทุนและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต/นักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 1482 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 


:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 02, 2018 10:03 AM
วช. ประกาศผล 5 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลดีเด่นด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
โดย admin :: 816 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
พร้อมโชว์ผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ที่ไบเทค บางนา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 25, 2018 9:38 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 231 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, January 17, 2018 2:04 PM
แบบฟอร์มรายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 2584 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., download
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการกรอกข้อมูลได้ ดังนี้
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, January 16, 2018 10:46 AM
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปีและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 20ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดย admin :: 794 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., download
ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบดิจิทัลไฟล์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 17, 2017 4:44 PM
ระเบียบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
โดย Panutchanard :: 476 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป