:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, May 21, 2018 9:44 AM
ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยรุ่นเยาว์เข้าร่วม โครงการผู้นำในอนาคต (STS forum Future Leaders Program)
โดย admin :: 177 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2561 ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 11, 2018 4:51 PM
ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 4580 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ร่วมแสดงความเห็นได้นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Sunday, April 15, 2018 5:21 PM
วช.นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยคว้ารางวัล Prix de la Ville de Geneve
โดย Panutchanard :: 308 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
ในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva”  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 21, 2018 2:47 PM
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย Panutchanard :: 241 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, March 20, 2018 3:05 PM
ประกาศรับสมัครรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาชีววิทยา เพื่อเข้ารับรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand
โดย Panutchanard :: 1170 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

ส่งรายละเอียดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 1:41 PM
วช. นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการธนาคารปูม้า
โดย Panutchanard :: 183 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
วันที่ 5 มีนาคม 2561 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมธนาคารปูม้า
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่"
โดย admin :: 4562 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
โดย วช. ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (SPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JAAT)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 14, 2018 10:53 AM
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2560"
โดย Panutchanard :: 160 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 08, 2018 5:19 PM
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
โดย Panutchanard :: 153 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 12, 2018 11:27 AM
พิธีลงนามสัญญารับทุนและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต/นักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 2006 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 


:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป