:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, August 03, 2017 9:49 AM
แจ้งแก้ไขประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย admin :: 8 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.
ตามที่ วช. ได้ประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, August 02, 2017 12:49 PM
รับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 99 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 1:00 PM
กำหนดการชี้แจงกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ
โดย admin :: 503 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, July 17, 2017 3:42 PM
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ภูมิภาค
โดย Panutchanard :: 211 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 11, 2017 8:28 AM
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
โดย Panutchanard :: 396 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 11, 2017 8:22 AM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 253 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 30, 2017 1:44 PM
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 174 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 21, 2017 8:29 AM
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
โดย Panutchanard :: 1520 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 3 ตำแหน่ง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 14, 2017 4:54 PM
การจัดทำเอกสารชี้แจงกรรมาธิการ
โดย Panutchanard :: 1283 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 12, 2017 4:59 PM
คู่มือ บันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) สำหรับข้าราชการ
โดย Panutchanard :: 460 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

รายละเอียดมีดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป