:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, November 17, 2017 4:44 PM
ระเบียบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
โดย Panutchanard :: 169 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 25, 2017 9:00 AM
งาน "การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561" เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
โดย Panutchanard :: 703 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.

ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 12, 2017 4:03 PM
ประกาศรางวัลผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 328 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, September 05, 2017 3:10 PM
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2
โดย Panutchanard :: 1885 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, September 01, 2017 5:11 PM
ประกาศผลรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย admin :: 905 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
ใน 4 ภูมิภาค (ตามที่ได้จัดการแข่งขันระว่าง เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2560)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, September 01, 2017 4:14 PM
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โดย admin :: 109 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Sunday, August 27, 2017 5:00 PM
ประกาศผลรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award
โดย admin :: 97 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, August 03, 2017 9:49 AM
แจ้งแก้ไขประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย admin :: 59 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศ กฎ ระเบียบ วช.
ตามที่ วช. ได้ประกาศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, August 02, 2017 12:49 PM
รับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 245 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 1:00 PM
กำหนดการชี้แจงกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ
โดย admin :: 632 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช.
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป