:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, March 25, 2015 2:17 PM
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
โดย Wichyada :: 1824 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, download, ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, April 01, 2013 11:07 AM
รายงานการวิจัย เศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
โดย admin :: 6371 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลดรายงานการวิจัย เรื่องเศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 06, 2012 3:44 PM
รายงานผลการวิจัย
โดย admin :: 6865 Views :: :: เอกสารเผยแพร่, ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค"
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 27, 2012 5:01 PM
รายงานการประชุมฯ สาขานิติศาสตร์
โดย admin :: 1934 Views :: :: ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ

รายงานการประชุมฯ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 27, 2012 2:35 PM
รายงานการประชุมฯ สาขาเศรษฐศาสตร์
โดย admin :: 2293 Views :: :: ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ

รายงานการประชุมฯ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 31, 2012 2:52 PM
รายงานการประชุมฯ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2555
โดย admin :: 1882 Views :: :: ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมฯ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 31, 2012 11:35 AM
รายงานการประชุมฯ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
โดย admin :: 1853 Views :: :: ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมฯ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, September 06, 2012 5:09 PM
ไฟล์การนำเสนอ (presentation) ของสาขาฯ การศึกษา
โดย admin :: 4091 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
จากการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, September 06, 2012 3:39 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
โดย admin :: 3659 Views :: :: ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา ปี พ.ศ. 2555
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, September 06, 2012 3:36 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา ปี พ.ศ. 2554
โดย admin :: 3260 Views :: :: ข้อมูลสาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา ปี พ.ศ. 2554
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป