:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, December 13, 2017 2:22 PM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย sawitta :: 27 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 08, 2017 8:30 AM
ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด การจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย sompong :: 35 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด การจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระหว่างวันที่ 12.14 ธันวาคม 2560

สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม

โทร.(02)-5794715  โทรสาร.(02)-5796060  เวปไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ปร.6 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 1

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 2

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 3
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 4
ข้อกำหนดขอบเขตงาน

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 30, 2017 4:40 PM
ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็น
โดย sawitta :: 80 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 30, 2017 1:39 PM
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย sawitta :: 62 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 21, 2017 8:30 AM
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตงานจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
โดย sompong :: 178 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตงานจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 

ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม

โทร.(02)-5794715  โทรสาร.(02)-5796060  เวปไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 311 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 249 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 299 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 305 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 10, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging
โดย sompong :: 306 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  e-bidging

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป