:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, June 20, 2017 5:32 PM
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดจ้างการปรับปรุงระบบ NRCT's Local Handle System Version2
โดย sawitta :: 17 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดจ้างการปรับปรุงระบบ NRCT's Local Handle System Version2
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 20, 2017 9:00 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย sompong :: 30 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 13, 2017 9:13 AM
ยกเลิกประกาศสอบราคาการดำเนินการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
โดย sawitta :: 33 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาการดำเนินการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 26, 2017 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
โดย sompong :: 144 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, May 24, 2017 6:52 PM
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช.
โดย sawitta :: 97 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช.
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 19, 2017 10:00 AM
ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด จ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017)
โดย sompong :: 150 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด จ้างจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) 

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม  2560

สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักงานเลขานุการกรม

โทร.(02)-5794715 หรือ 025612445 ต่อ 519 โทรสาร.(02)-5796060  เวปไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย


:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 268 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 154 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 196 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 184 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป