:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, August 15, 2017 7:54 PM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
โดย sawitta :: 6 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, August 07, 2017 7:14 PM
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. ครั้งที่ 2
โดย sawitta :: 35 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. ครั้งที่ 2

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, August 04, 2017 11:40 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
โดย sawitta :: 31 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 26, 2017 7:10 PM
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ NRCT's local handle System Version 2 ครั้งที่ 2
โดย sawitta :: 40 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ NRCT's local handle System Version 2 ครั้งที่ 2

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 279 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 182 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 227 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 215 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 10, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging
โดย sompong :: 252 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  e-bidging

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
โดย sompong :: 389 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป