:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, March 13, 2018 3:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย Raktajan :: 14 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, February 28, 2018 8:30 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย sompong :: 51 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมรั้ว พร้อมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 28, 2017 8:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
โดย sompong :: 322 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราค

เอกสารประกวดราคา
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 06, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย sompong :: 336 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 11:57 AM
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Alongkorn :: 304 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 4:18 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย Raktajan :: 339 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 8:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย sompong :: 352 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดที่นี่

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 10, 2016 9:00 AM
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging
โดย sompong :: 353 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  e-bidging

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
โดย sompong :: 531 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 12, 2016 9:00 AM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง)
โดย sompong :: 805 Views :: :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป