:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, March 20, 2018 3:05 PM
ประกาศรับสมัครรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาชีววิทยา เพื่อเข้ารับรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand
โดย Panutchanard :: 867 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

ส่งรายละเอียดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 09, 2018 5:01 PM
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน
โดย Panutchanard :: 950 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 02, 2018 3:11 PM
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย Panutchanard :: 4799 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ยื่นเสนอเพื่อขอรับรางวัลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 12, 2018 11:27 AM
พิธีลงนามสัญญารับทุนและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต/นักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 1836 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ 


:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, January 31, 2018 4:29 PM
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0
โดย Panutchanard :: 3077 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, January 26, 2018 5:12 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 )
โดย Panutchanard :: 4415 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

โดยกำหนดการรับข้อเสนอการวิจัย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 25, 2018 3:23 PM
รับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 929 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 15, 2018 4:12 PM
ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ
โดย Panutchanard :: 3495 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 27, 2017 9:56 AM
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 6538 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 19, 2017 4:28 PM
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 8257 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป