:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, January 15, 2018 4:12 PM
ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ
โดย Panutchanard :: 669 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, December 27, 2017 9:56 AM
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 3712 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 19, 2017 4:28 PM
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 6073 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 09, 2017 4:30 PM
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการวิจัยท้าทายไทย
โดย Panutchanard :: 4526 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 07, 2017 4:28 PM
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2018
โดย Panutchanard :: 5859 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 12, 2017 4:24 PM
เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
โดย Panutchanard :: 4320 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 11, 2017 3:09 PM
ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย Panutchanard :: 1763 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, October 05, 2017 4:56 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2
โดย Panutchanard :: 11936 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

แก้ไขกำหนดการเป็น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 04, 2017 11:50 AM
ประกาศเปิดรับบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 12 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
โดย Panutchanard :: 2044 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 27, 2017 12:12 PM
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 พร้อมผังโครงสร้าง CASS
โดย Panutchanard :: 4159 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป