:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Tuesday, December 12, 2017 11:47 AM
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี)
โดย admin :: 57 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 08, 2017 1:02 PM
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย ฐปณีย์ :: 90 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 28, 2017 3:10 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 108 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ขยายเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการฯ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 17, 2017 5:51 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย ฐปณีย์ :: 152 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 17, 2017 2:53 PM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย จำนวน 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 93 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 09, 2017 10:38 AM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มทรัพยากรบุคคล
โดย ฐปณีย์ :: 276 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มทรัพยากรบุคคล
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 07, 2017 4:14 PM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 106 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดดังนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, November 06, 2017 3:32 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
โดย ฐปณีย์ :: 94 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, October 25, 2017 4:49 PM
รับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการ สัญญาปีต่อปี)
โดย Panutchanard :: 157 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย จำนวน 1 ตำแหน่ง 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, October 16, 2017 2:27 PM
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (ครั้งที่ ๑)
โดย ฐปณีย์ :: 236 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (ครั้งที่ ๑)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป