:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, March 15, 2018 10:15 AM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
โดย Panutchanard :: 15 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 17 เมษายน 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, March 08, 2018 2:08 PM
รับสมัคร(ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 68 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

สมัครงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เมษายน 2561 (ในเวลาราขการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, March 07, 2018 11:12 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการ สัญญาปีต่อปี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 32 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, February 19, 2018 3:19 PM
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
โดย Panutchanard :: 180 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 15, 2018 10:48 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 330 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันเวลาราชการ)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, January 11, 2018 9:43 AM
รับสมัครลูกจ้างโครงการสัญญาปีต่อปี ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
โดย Panutchanard :: 249 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 7:28 PM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา
โดย Panutchanard :: 232 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 ธันวาคม 2560  สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 7:22 PM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
โดย Panutchanard :: 216 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, December 22, 2017 7:13 PM
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย Panutchanard :: 177 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังเอากสารที่แนบ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, December 12, 2017 11:47 AM
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี)
โดย admin :: 249 Views :: :: ประกาศรับสมัครงาน
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป