:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Thursday, June 15, 2017 10:14 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) ของวิทยากรการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคกลาง
โดย Panutchanard :: 2359 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 02, 2017 2:09 PM
การจัดงาน "Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์ในพื้นที่ "
โดย Panutchanard :: 1208 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, March 03, 2017 2:27 PM
งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"
โดย Panutchanard :: 467 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 16, 2017 4:44 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Research for Sustainable Life
โดย Panutchanard :: 1205 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕ และ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 9:53 AM
การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
โดย Alongkorn :: 668 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 11:00 AM
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)
โดย Alongkorn :: 2312 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 08, 2016 10:19 AM
ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 3 (The 3 International Conference on Bioresource towards World Class Products)"
โดย Alongkorn :: 944 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 3 (The 3 International Conference on Bioresource towards World Class Products)" ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 08, 2016 9:44 AM
การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย Alongkorn :: 1346 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ด้วย วช. โดย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ใน 4 ภูมิภาค 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 5:30 PM
เอกสารประกอบการเสวนา นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand4.0
โดย admin :: 583 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 03, 2016 10:11 AM
วช. จับมือ 25 หน่วยงานภาครัฐ บูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดย admin :: 761 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
วช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวปฎิบัติการรับ-ส่งหนังสือภายนอกระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภายรัฐ บนระบบ e-CMS version 2.0 on Cloud” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป