:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Friday, March 03, 2017 2:27 PM
งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"
โดย Panutchanard :: 249 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, February 17, 2017 1:33 PM
การจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 2671 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้บุคลากรสายอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, February 15, 2017 4:49 PM
การจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย Panutchanard :: 1104 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้บุคลากรสายอาชีวศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, January 16, 2017 4:44 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Research for Sustainable Life
โดย Panutchanard :: 906 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕ และ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, December 01, 2016 9:53 AM
การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
โดย Alongkorn :: 466 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม
การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, November 24, 2016 11:00 AM
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)
โดย Alongkorn :: 1913 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, November 11, 2016 2:42 PM
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
โดย Alongkorn :: 4162 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 08, 2016 10:19 AM
ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 3 (The 3 International Conference on Bioresource towards World Class Products)"
โดย Alongkorn :: 702 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 3 (The 3 International Conference on Bioresource towards World Class Products)" ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, November 08, 2016 9:44 AM
การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560
โดย Alongkorn :: 1213 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., งานประชุม สัมมนาและอบรม

ด้วย วช. โดย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ใน 4 ภูมิภาค 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, September 21, 2016 5:30 PM
เอกสารประกอบการเสวนา นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand4.0
โดย admin :: 484 Views :: :: งานประชุม สัมมนาและอบรม, เอกสารเผยแพร่
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป