Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Monday, October 20, 2014 4:06 PM
ภาพถ่ายและข้อมูลการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
โดย Voranart :: 1467 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย, เอกสารเผยแพร่, download

.

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, September 08, 2014 2:56 PM
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
โดย admin :: 9115 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25557 รวม 13 กลุ่มเรื่อง
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, August 22, 2014 9:36 AM
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2558 (FY 2015)
โดย admin :: 8343 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, August 06, 2014 11:13 AM
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
โดย admin :: 1201 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย 2558 จำนวน 9 กรอบการวิจัย

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, July 17, 2014 1:42 PM
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
โดย admin :: 2550 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
วช. ได้มีประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557เพื่อจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์นั้น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 01, 2014 1:36 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านพลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน
โดย admin :: 2708 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 25 ก.ค. 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 01, 2014 1:00 PM
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2557 รอบ2
โดย admin :: 10933 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
กลุ่มเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 24, 2014 5:48 PM
การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดย admin :: 4370 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เปิดรับเอกสารเชิงหลักการถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, June 12, 2014 7:09 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย admin :: 1088 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบที่ 2)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, May 29, 2014 11:21 AM
ประกาศทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558
โดย admin :: 4040 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
สมัครขอรับทุนบนระบบออนไลน์ของ JSPS ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป