Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, July 01, 2015 4:36 PM
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
โดย Wichyada :: 15215 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, July 01, 2015 3:51 PM
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559
โดย Wichyada :: 1906 Views :: :: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ประกาศทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 26, 2015 3:09 PM
ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปอินเดียประจำปี ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 1622 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปอินเดียประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSR)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 26, 2015 2:42 PM
National Geographic Science and Exploration in Asia
โดย Wichyada :: 1257 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนในงานด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์กายภาพ ตลอดจนด้านการถ่ายภาพ หนังสือพิมพ์ และการสำรวจ 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 16, 2015 10:49 AM
การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 2446 Views :: :: ประกาศ กฎ ระเบียบ วช., ประกาศทุนวิจัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 15, 2015 11:58 AM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
โดย admin :: 4481 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 08, 2015 10:00 AM
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)ประจำปี ๒๕๕๙
โดย Wichyada :: 4039 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS ) ประจำปี ๒๕๕๙

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 02, 2015 4:11 PM
ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
โดย Atiwatt :: 1561 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ประจำปี 2558
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, May 15, 2015 12:00 PM
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ2
โดย admin :: 3715 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
โดย มีกรอบวิจัย จำนวน 14 กลุ่มเรื่อง
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Thursday, April 30, 2015 3:00 PM
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๕๘
โดย Wichyada :: 2708 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๕๘ (2015 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป