สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.


 
วช. ขอเลื่อนการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 จากเดิมวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2557


เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ วช. 


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | National Research Council of Thailand (NRCT)