แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ( Thailand Reserch Expo 2016)
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
  • การประชุมภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 09.00 - 12.00 น.
  • การประชุมภาคบ่าย ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 13.30 - 16.30 น.
  • การประชุมภาค Twilight Program ลงทะเบียนระหว่าง 17.00 - 18.00 น. เวลาในประชุมระหว่าง 18.00 - 20.00 น.
  • ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมประชุม ( บัตร Barcode ) ไปให้ท่านที่ E-mail : ของท่าน
    กรุณาพิมพ์บัตร Barcode ของท่านและนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม
    ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center จันทร์-ศุกร์ เบอร์ 02 539 3128 ระหว่างเวลา ( 08.00 -18.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ เบอร์ 086-399-8011ระหว่างเวลา ( 08.00-18.00 น.)