การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Council of Thailand 2019)"

การประกวดผลงานนวัตกรรมสาายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Council of Thailand 2019)" วันที่ 7 - 9 เมษายน 2562
Friday, January 25, 2019/Author: Admin NRCT/Number of views (9695)/Comments (0)/
RSS