ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 
Friday, March 1, 2019/Author: Admin NRCT/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, November 8, 2018/Author: Admin NRCT/Number of views (1400)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ และข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด กรณีที่มีผู้สมัครเต็มตามจำนวน


Friday, September 14, 2018/Author: Siravit/Number of views (2606)/Comments (0)/
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการประชุม "แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563" เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
Friday, August 31, 2018/Author: Admin NRCT/Number of views (4503)/Comments (0)/
Monday, July 24, 2017/Author: SuperUser Account/Number of views (503)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12