สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Council of Thailand 2019)"

การประกวดผลงานนวัตกรรมสาายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Council of Thailand 2019)" วันที่ 7 - 9 เมษายน 2562
Friday, January 25, 2019/Author: Admin NRCT/Number of views (9080)/Comments (0)/
RSS