02 579 1370     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือน

 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือนมกราคม 2561
 
 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือนธันวาคม 2560
 
 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือนตุลาคม 2560
 
 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 -30 มิถุนายน 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 -17 มิถุนายน 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559  
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 01 - 13 พฤษภาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 01 - 15 เมษายน 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 29 มกราคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มกราคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 - 8 มกราคม 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 - 31 ธันวาคม 2558
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2558
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2558
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2558
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   0 25791370
   contact@nrct.go.th

ติดต่อเราเพิ่มเติม

FacebbookTwitterYoutube Line@
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   0 25791370
   pr@nrct.go.th

ติดต่อเราเพิ่มเติม