ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก (Update)

  • 7 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 1182
  • 0 Comments

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563


-จำนวนผู้ติดเชื้อรวม และต่อประชากร  


-จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร

 

-จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

 

-อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Print

Categories