ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

  • 14 September 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 263
  • 0 Comments
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัครงาน

ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, เกษตรศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามรถในการใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้บางครั้งบางคราว
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีรักการเรียนรู้มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว 1 ชุด
-ใบรับรองการผ่านงาน ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร ใบสำคัญ อื่นๆ(ถ้ามี)

วิธีการคัดเลือก

 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชติ ชั้น4 อาคาร วช4
โทร 0 2561 2445 ต่อ 519,517, 518, 515

ตั้งแต่บัดนี้- 28 กันยายน 2561 (ในวันเวลาราชการ)

Documents to download

  • w61-624(.pdf, 45.1 KB) - 54 download(s)
Print

Please login or register to post comments.

Categories