ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

  • 14 September 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 140
  • 0 Comments
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
-หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ทุกสาขา
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
-มี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตรบริการ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี(Microsoft office , Internet)

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติ 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1.5 นิ้ว 1 ชุด
-สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ถ้ามี
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย)


วิธีการคัดเลือก

 ทดสอบพิมพ์ (Microsoft Office Word Excel PowerPoint)
 สอบสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชติ ชั้น4 อาคาร วช4
โทร 0 2561 2445 ต่อ 519,517, 518, 515

ตั้งแต่บัดนี้- 5ตุลาคม 2561
Documents to download

  • w61-626(.pdf, 80.74 KB) - 18 download(s)
Print

Please login or register to post comments.

Categories