ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  • 12 September 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 524
  • 0 Comments
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                                                                                  

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบญชีผู้สอบแข่งขันได้

จำนวน 35 คน และเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการกรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ(ก.พ.๗)

จากเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาด้านล่าง 

 

Print

Please login or register to post comments.

Categories