ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 
 

ทำเนียบผู้บริหาร วช.

 

   
ดร.จ่าง รัตนรัต
13 กันยายน 2499 - 1 พฤศจิกายน 2502 
พลเอกเนตร เขมะโยธิน
16 ธันวาคม 2502 - 30 กันยายน 2512 
ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล
1 ตุลาคม 2512 - 30 กันยายน 2516 
 
       
 ดร.สง่า สรรพศรี
1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2524
 ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิ์ยากร
1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2532
 ดร.เจริญ วัชระรังษี
1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2533
 
        
 ดร.อภิรัต อรุณินท์
1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2538
 ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
1 ตุลาคม 2538 - 31 ตุลาคม 2540
 นายจิรพันธ์ อรรถจินดา
1 พฤศจิกายน 2540 - 30 กันยายน 2547
 
         
 ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
21 มกราคม 2548 - 30 กันยายน 2552
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
23 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2558
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ 
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
 
       
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
30 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน