02 561 2445     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ในโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)
และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) คลิก 

หนังสือเชิญ | โครงการ และใบสมัคร

ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา คลิก

 


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   0 2561 2445
   contact@nrct.go.th

ติดต่อเราเพิ่มเติม

FacebbookTwitterYoutube Line@

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


เบอร์ติดต่อ
0 2561 2445
ต่อ 835, 838 โครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) (วุฒิกร, ประภัสสร)
ต่อ 838, 835 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) (ประภัสสร, วุฒิกร)
ต่อ 838 ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (วรชัช)
ต่อ 838 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (ศุภกร, ประภัสสร)
ต่อ 838 โครงการพัฒนานักประเมินผลงานวิจัย (ศุภกร)


อีเมล์
nrct.training@gmail.com (ติดต่อเรื่องโครงการฝึกอบรมต่างๆ)
trainers.nrct@gmail.com (ติดต่อเรื่องทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่)


ส่งข้อความถึงเรา


It is overdue for this module! Please purchase a license.
NRCT on FacebbookNRCT on TwitterNRCT on YoutubeNRCT on PinterestNRCT on IG

social...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   0 2561 2445
   contact@nrct.go.th

ติดต่อเราเพิ่มเติม