ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 

โครงสร้างหลักสูตร| โครงการ | กำหนดการ 


 

------------------------------------


****************************

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

 

 

   
 คู่มือนักวิจัยมือใหม่
ดาวน์โหลดPDF คลิก
[file size 183.2 MB]
ตำราชุดฝึกอบรม
หลักสูตร "นักวิจัย"
ดาวน์โหลด PDF คลิก
[file size 4.45 MB]
 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

(ลูกไก่) 

 
       
       

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย 

ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  
ครั้งที่ 2/2559 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559   
ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2562  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562