สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 21 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 95
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
อินโดนีเซีย ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น​ 973 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรวมสะสมเกิน 20000 คนแล้ว และรัฐบาลเพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังในช่วงวันฮารีรายอของชาวมุสลิมที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +973 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 20,162 ราย)
-สิงคโปร์      +448 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 29,812 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +213 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 13,434 ราย)
-มาเลเซีย       +50 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,059 ราย)
-พม่า               +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 199 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย               +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,037 ราย)
-เวียดนาม       +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน              +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา           +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.