สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 21 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 109
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย  +693 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19,189 ราย)
-สิงคโปร์      +570 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 29,364 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +279 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 13,221 ราย)
-มาเลเซีย       +31 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,009 ราย)
-พม่า              +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 193 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย               +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,034 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.