สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 22 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 124
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
กัมพูชา วันนี้เริ่มมียอดผู้ติดเชื้อขยับเพิ่ม 1 ราย หลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิดของกัมพูชาทุกรายได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา
สิงคโปร์ มียอดผู้ติดเชื้อรวมถึง 30,000 รายในวันนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย  +634 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 20,796 ราย)
-สิงคโปร์      +614 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 30,426 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +163 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 13,597 ราย)
-มาเลเซีย       +78 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,137 ราย)
-กัมพูชา          +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  123 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-พม่า               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 199 ราย) 
-ไทย                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,037 ราย)
-เวียดนาม        +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.