สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 20 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 124
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย  +486 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,496 ราย)
-สิงคโปร์      +451 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 28,794 ราย)
-ฟิลิปปินส์    +224 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,942 ราย)
-มาเลเซีย       +37 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,978 ราย)
-พม่า               +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 191 ราย)
-ไทย                +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,033 ราย)
-เวียดนาม        +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน              +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา           +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.