สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 17 May 2020
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1270
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
อินโดนีเซียมียอดผู้เสียชีวิตในวันนี้พุ่งสูงถึง​ 59 ราย
       โดยมีอัตราตาย(จำนวนผู้เสียชีวิต/จำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน) เท่ากับ 6.55%
🇰🇭 ผู้ป่วยโรคโควิดของกัมพูชา ทุกรายได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว รายสุดท้ายกลับบ้านเมื่อวานนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +682 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 28,038 ราย)
-อินโดนีเซีย  +489 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 17,514 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +208 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,513 ราย)
-มาเลเซีย       +22 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,894 ราย)
-ไทย                +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,028 ราย)
-เวียดนาม        +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 320 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 182 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.