สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 23 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 302
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
ยอดผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง​ วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 949 ราย เสียชีวิต 25 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมปัจจุบัน 21,745 รายแล้ว

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย  +949 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 21,745 ราย)
-สิงคโปร์      +642 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 31,068 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +180 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 13,777 ราย)
-มาเลเซีย       +48 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,185 ราย)
-ไทย                +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,040 ราย)
-พม่า                +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย) 
-กัมพูชา            +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  124 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.