สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


จำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและด่านชายแดนที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐส่วนกลาง (SQ) และส่วนภูมิภาค (LQ)

Posted: Jul 20, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
จำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและด่านชายแดนที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐส่วนกลาง (SQ) และส่วนภูมิภาค (LQ) ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กรกฏาคม 2563 
Print