สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

Posted: Jul 24, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
กลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อรวมในหลักหมื่น และยังมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อินโดนีเซีย  +1,882 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 91,751 ราย) 
ฟิลิปปินส์     +1,505 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 72,269 ราย) 
สิงคโปร์          +310 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 48,744 ราย)
   
กลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อรวมในหลักพัน และขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้
มาเลเซีย          +16 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,831 ราย) 
ไทย                   +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,261 ราย)

กลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อรวมในหลักสิบหลักร้อย และมีผู้ติดเชื้อใหม่ไม่กี่ราย
เวียดนาม.         +7 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 408 ราย)
กัมพูชา             +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 198 ราย)
บรูไน                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
ลาว  ผู้ติดเชื้อน้อย
พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: