สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
Posted: May 10, 2020
Comments: 0
Author: Admin NRCT
ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,009 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย)
เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,794 ราย (92.85%) เพิ่มขึ้น 7 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (1 ราย, State Quarantine 1 ราย) ชลบุรี (State Quarantine 2 ราย) และนราธิวาส (1 ราย) 

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,528 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (124), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (30) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 90 ราย

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
   - มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
   - ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย                  จำนวน 10 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา   จำนวน 45 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา   จำนวน 13 จังหวัด
   - ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา  จำนวน  9 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น
Print