สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
Posted: Jun 14, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 20

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,135 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย)
   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ (ติดต่อกันเป็นวันที่ 20)
   -มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 1 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,987 ราย (95.28%) (ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านในวันนี้) 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเข้า State quarantine  โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ วช. ได้ปรับรูปแบบการรายงาน โดยจะรายงานรวมทั้งในส่วนประเทศไทย อาเซียน และต่างประะเทศ ในรอบรายงานเดียวกัน และยกเลิกการรายงานในรอบเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print
Tags: