สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

Posted: Jun 28, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต 

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,162 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่)
   -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 34
   -และไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,053 ราย (96.55%) (ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น) 

สถานการณ์โลกวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านรายแล้ว และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากกว่า 5 แสนราย โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลก 176,568 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 4,547 ราย

ทั้งนี้ วช. ได้ปรับรูปแบบการรายงาน โดยจะรายงานรวมทั้งในส่วนประเทศไทย อาเซียน และต่างประะเทศ ในรอบรายงานเดียวกัน และยกเลิกการรายงานในรอบเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

Print
Tags: