สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลกข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

Posted: Jul 7, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า 11.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 5.4 แสนราย
  จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
  จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
  สัดส่วนการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
  จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
  สัดส่วนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: