สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
Posted: Sep 10, 2020
Comments: 0
Author: Admin NRCT
📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 28 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 9 แสนราย
  ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
  ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
  ▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
  ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
  ▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: