สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Posted: May 21, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกแล้วมากกว่า 5,000,000 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่า 100,000 คนในวันเดียว

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: