สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Posted: Jul 24, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า 15.4 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 6.3 แสนราย
  จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
  จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
  อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
  จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
  อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: