สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก

Posted: Jun 19, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า 8.4 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 4.5 แสนราย
  จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
  จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
  อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
  จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
  อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: