สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


สรุปสถานะของแต่ละประเทศตามระยะของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จากข้อมูลการติดเชื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

Posted: May 18, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
1. ประเทศที่ยังอยู่ในระยะการระบาด กราฟยังชัน ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของการระบาดหรือกำลังอยู่ในระยะของการระบาดสูงสุด เช่น บังคลาเทศ เม็กซิโก บราซิล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  รัสเซีย อินเดีย และอาจจะรวมถึงสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
2. ประเทศที่ใช้แนวทางปล่อยให้คนติดเชื้อจำนวนมาก เช่น สวีเดน
3. ประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ แต่ยังไม่พ้นระยะการระบาด เช่น อิหร่าน สเปน ตุรกี อิตาลี เยอรมัน ส่วนสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ยังต้องติดตามต่อไป
4. ประเทศที่พ้นการระบาดระยะแรก เช่น สโลวีเนีย จีน
5. ประเทศที่เกิดการติดเชื้อในระยะที่สอง เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์
6. ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่ไม่เกิดการระบาดใหญ่ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เวียตนาม

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถือว่าควบคุมการระบาดได้แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะระบาดได้อีก ดังนั้นต้องพิจารณามาตรการในการผ่อนปรนอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ระบาดระยะที่สองเหมือนเช่นกรณีของเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 

ทั้งนี้ สโลวีเนีย เป็นประเทศแรกในยุโรป ที่การประกาศการสิ้นสุดของการแพร่ระบาด

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: